fejlec

EFOP-3.3.5-17-2017-00029

„Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban”

 

A Kecskeméti Tankerületi Központ sikeresen pályázott az EFOP-3.3.5-17 azonosító számú, Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása című pályázati kiírásra.

A támogatott projekt keretében a 2017/18-as tanév során június utolsó két hetében iskolánk 50 diákja vett részt kettő napközis táborban. A táborok tematikája: Környezetvédelem, természetismeret, Sport, egészségre nevelés. A táborozó gyermekek programcsomagot, tisztasági csomagot, édességcsomagot és pólót is kaptak a tábor elején. A heti változatos programokon nagyon jól érezték magukat, a táborok csúcspontja pedig minden alkalommal a kirándulás volt!

A táborok tematikájának rövid összefoglalása:

 

Ssz.

Tematika

Megvalósult program

A program során kitűzött célok

Tantárgyi kapcsolódás

1.

Környezetvédelem, természetismeret

Életfeltételek – életjelenségek

A gyermekek játékos formában ismerjék meg Földünk környezeti terheléseit. Tudatos és tudattalan szennyezéseikkel szembesüljenek az életfeltételeket vizsgálva. A környezetszennyezés általá­nos hatásait ismerjék fel saját életükben. Tudatosuljon bennük a természet sérülé­kenysége, s ebben a személyes felelőssé­gük. Az életmódjukban fedezzék fel a környezeti kölcsönhatásokat. Fejlődjön az egyéni problémamegoldásra irányuló kreatív gondolkodásuk. A napi rutinba építsék be a környezeti terhelések csök­kentésének igényét. E témában mutassa­nak pozitív példát szűkebb és tágabb kör­nyezetük számára.

Környezetismeret, Természetismeret, Technika, életvitel és gyakorlat

 

2.

Sport, egészségre nevelés

Aprajafalva – A Hupikék Törpikék egészségbirodalma

 

Mozdulj rá! – sportos, játékos feladatok a legkisebbeknek

Az egészséggel, mozgással kapcsolatos ismeretszerzés, képességfejlesztés, amely elősegíti a közösségbe való beilleszkedést, az együttműködést, kötelességtudat-fela­dattudat kialakulását, az egészséges élet­vitellel kapcsolatos attitűdök pozitív irá­nyú változását, a pozitív mintaadást mind a kortárs, mind a családi környezetben. Fejleszti továbbá a résztvevők mozgáskul­túráját, szabálytudatát, -tartását.

Testnevelés és sport, Környezetismeret

 


NFU ESZA Széchenyi Terv európai iskolagyümölcs-program

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája

Cím: 6000 Kecskemét, Forradalom u. 1.

Telefonszám: 76/488-762

E-mail: moraisk@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András