fejlec

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0267

A moduláris oktatás bevezetése az idegennyelvi órákon

innovációs program

k6

Készítette: Lakos Imre

2010

Az általam tanított 6.a osztályban 2009. szeptember 1-től került bevezetésre a programcsomag. Ez a 13 fős tanulócsoport az angol nyelv tanulását a negyedik évfolyamon kezdte el, heti három nyelvórával. A hatodik évfolyamon heti négy óra és egy nem szakrendszerű óra áll rendelkezésre. A csoport összetétele meglehetősen heterogén, van pár kiemelkedő, jó néhány átlagos és egy-két gyenge tanuló is. A kompetencia alapú oktatás keretében Tom Hutchinson: Project 2 című tankönyv tanmenetét a Sulinova Adatbank oldalán (www.sulinovaadatbank.hu) található, “A1” típusú programcsomagok általam kiválasztott következő moduljaival egészítettem, bővítettem ki:

A tanórákon sokféle módszert, kooperatív technikát alkalmaztam. Egyéni munka, páros munka, csoport munka, játékos feladatok.

A gyerekek minden újdonságot nagy lelkesedéssel fogadnak, könnyen alkalmazkodnak az eddig megszokott feladattípusoktól eltérő feladatokhoz.

A feladatok a gyakorlást, a már megszerzett ismeretek elmélyítését segítették.

A tanórákon többször használtuk a számítógépet, a tankönyvhöz mellékelt CD-t, és kihasználtuk az internet adta lehetőségeket,- az OUP nagyon jó feladatokat és játékokat biztosít minden egyes tankönyvéhez. Ezekkel sikerül eleget tenni az IKT órák elvárásainak.

Kecskemét, 2010. június 30.

Lakos Imre

Angol nyelvi szaktanár

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0267 programba bevont pedagógus

KÉPEK

k8

Egyéni munka az angol órán

k7

Páros munka

Menük

Pályázatok


NFU ESZA Széchenyi Terv európai iskolagyümölcs-program

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája

Cím: 6000 Kecskemét, Forradalom u. 1.

Telefonszám: 76/488-762 Tel. és fax: 76/508-309

E-mail: moraisk@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András