fejlec

tamop

Karácsony témahét

A megvalósítás ideje: 2011. dec. 7-9

 

A témahétben kiemelten a 4.a osztály tanulói és az osztályban tanító pedagógusok vettek részt.

A témahét célja a Karácsony hagyományainak, tartalmának, jelképeinek megismerése, az ünnep érzelmi mélységének előtérbe helyezése volt. A program során a beszédkedv, beszédbátorság fejlesztését ösztönözték a feladatok.

A versek, énekek előadásával a dramatikus készség, a fantázia, az emlékezet, a megosztott figyelem fejlesztése került előtérbe.

A témahét során a matematika a mindennapok matematikájaként jelent meg, vásárláshoz, mézeskalács-süti recepthez kötve. A problémamegoldás fejlesztése életszerű szöveges feladatokon keresztül történt.

A szépirodalmi és ismeretterjesztő olvasmányok segítségével az értő olvasást, a lényeglátást, lényegkiemelést, összefüggések felfedezését fejlesztettük.

Célunk és feladatunk a Karácsony témájának sokrétű, változatos munkaformákat megjelenítő feldolgozása volt.

A témahét alatt a gyerekek és a pedagógusok is rendkívül motiváltak voltak.

Ennek köszönhetően a kitűzött célokat maradéktalanul teljesítettük. A gyerekek élvezték, hogy nem a hagyományos módon zajlottak az órák.

Nagy hangsúlyt fektettünk az egymás iránti szeretet és tisztelet, a közös munka örömének megélése, a tolerancia, a kreativitás és az esztétikai készég fejlesztésére.

 

Borbélyné Kovács Gabriella

Menük

Pályázatok


NFU ESZA Széchenyi Terv európai iskolagyümölcs-program

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája

Cím: 6000 Kecskemét, Forradalom u. 1.

Telefonszám: 76/488-762 Tel. és fax: 76/508-309

E-mail: moraisk@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András